PRIVACY & COOKIES POLICY / POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Privacy & Cookies Policy

Please read Privacy & Cookies Policy (referred hereinafter as “Privacy”, “Policy”, “Cookies”) carefully before continue to use https://www.rb-engineering.hr/ website (referred hereinafter as “Service”, “Website”, “Site”). 

This Website is owned by Raj Bhar Engineering d.o.o., Nova Ves 47, 10 000 Zagreb (referred hereinafter as “Service Provider”). 

For the avoidance of doubt, a person accessing this Website, browsing its content on this Website is referred hereinafter as “User”.

Please take time to read Privacy & Cookies Policy for accessing and using this Website.

Privacy Policy

By setting up a Privacy Policy, Service Provider manages the way in which Service Provider collects, uses, maintains or discloses data or information from User of this Website.

What data is collected by Service Provider?

Service Provider collects only the data provided by the User to the Service Provider, voluntarily contacting the Service Provider by e-mail.

Raj Bhar Engineering collects the minimum necessary data to establish contact with the User and/or to respond to the User inquiry. E-mail communication usually involves but is not limited to the following information:

 • Name and Last Name / Company of the User,
 • E-mail address,
 • Postal address,
 • Telephone,
 • User inquiry.

How does Service Provider use collected data from User?

The data collected by the Service Provider from the User is used for:

 • establishing a business contact with the User and /or responding to the User inquiry.

Does Service Provider share collected data from User with any third party?

The Service Provider does not share the collected User data with any third party.

Which rights has User with regards to collected data?

User has the right to receive information which User data is collected by the Service Provider.

User may request deletion or correction of the collected User data.

User should send an inquiry to Service Provider’s e-mail contact: contact@rb-engineering.hr

Personal data protection contact

Personal data protection contact person in Raj Bhar Engineering d.o.o., is Rajib Raj Bhar whom User can contact with all enquiries regarding privacy policy of Service Provider at: contact@rb-engineering.hr. Standard letter with enquiry regarding privacy policy may be sent to Rajib Raj Bhar, Nova Ves 47, 10000 Zagreb.

Other User data concerns

This Website is hosted on a web server that is run and maintained by third party.

As with any other website, web server hosting this Website most likely makes logs of accesses done to Website which include but are not limited to IP address of device making access to Website, date and time of access etc.

Service Provider does not use any of this data logged by third party running and maintaining web server hosting this Website.

Cookies Policy

This Website uses browser cookies.

Browser cookies are small text files that are used to allow or support certain activities on the website or make user’s experience more efficient while accessing, browsing or performing purchase order on website. Cookies are saved on device that is used to access website.

Service Provider use only necessary cookies to enable and support operation of this Web Site.

Cookies used by Service Provider are following:

viewed_cookie_policy
cookielawinfo-checkbox-others
cookielawinfo-checkbox-advertisement
CookieLawInfoConsent
cookielawinfo-checkbox-analytics
cookielawinfo-checkbox-nesessary
cookielawinfo-checkbox-performance
cookielawinfo-checkbox-functional

If User wants to delete cookies on its device, User is advised to access “Help” in browser application menu.

More information about cookies can be found on www.aboutcookies.org.

 

Politika privatnosti i kolačića

Molimo pažljivo pročitajte Pravila o privatnosti i kolačićima (u daljnjem tekstu “Privatnost”, “Politika”, “Kolačići”) prije nego što nastavite koristiti web stranicu https://www.rb-engineering.hr/ (u daljnjem tekstu “Usluga”, “Web stranica” ”,„ Web mjesto ”).

Ova web stranica je u vlasništvu tvrtke Raj Bhar Engineering. d.o.o., Nova Ves 47, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu „Davatelj usluga“).

Osoba koja pristupa ovoj web stranici i pregledava sadržaj, u daljnjem tekstu naziva se “Korisnik”.

Odvojite vrijeme da pročitate Pravila o privatnosti i kolačićima za pristup i korištenje ove web stranice.

Pravila o privatnosti

Postavljanjem pravila o privatnosti, davatelj usluga upravlja načinom na koji davatelj usluga prikuplja, koristi, održava ili otkriva podatke ili informacije od Korisnika ove web stranice.

Koje podatke prikuplja davatelj usluga?

Davatelj usluga prikuplja isključivo podatke koje je Korisnik dao na uvid Davatelju usluga, dobrovoljno kontaktirajući Davatelja usluge porukom elektroničke pošte.

Raj Bhar Engineering prikuplja minimum potrebnih korisničkih podataka kako bi uspostavio kontakt s Korisnikom i/ili odgovorio na korisnički upit. Komunikacija elektronskom poštom uobičajeno podrazumijeva ali nije limitirana na sljedeće podatke:  

 • Ime i prezime / tvrtka Korisnika,
 • Adresa elektronske pošte,
 • Poštanska adresa,
 • Telefon,
 • Korisnički upit.

Kako Davatelj usluga koristi prikupljene podatke od Korisnika?

Podaci koje Davatelj usluga prikuplja od Korisnika putem ove web stranice koriste se za:

 • uspostavljanje poslovnog kontakta s Korisnikom i/ili odgovaranje na korisnički upit.

Dijeli li Davatelj usluga prikupljene podatke od Korisnika s bilo kojom trećom stranom?

Davatelj usluge ne dijeli prikupljene korisničke podatke s bilo kojom trećom stranom.

Koja prava ima Korisnik u vezi sa prikupljenim podacima?

Korisnik ima pravo dobiti informaciju o prikupljenim korisničkim podacima.

Korisnik može zatražiti brisanje ili ispravak prikupljenih korisničkih podataka.

Korisnik treba poslati upit na e-mail adresu davatelja usluga: contact@rb-engineering.hr

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka u Raj Bhar Engineering d.o.o., je Rajib Raj Bhar kojemu se Korisnik može obratiti sa svim upitima u vezi s politikom privatnosti Davatelja usluga na: contact@rb-engineering.hr. Standardno pismo s upitom u vezi s politikom privatnosti može se poslati Rajib Raj Bhar, Nova Ves 47, 10000 Zagreb.

Ostalo

Ova web stranica je smještena na web poslužitelju koji pokreće i održava treća strana.

Kao i na bilo kojoj drugoj web stranici, web poslužitelj ove web stranice najvjerojatnije izrađuje zapisnike pristupa web stranici koji uključuju, ali nisu ograničeni na IP adresu uređaja s kojeg je pristupljeno web stranici, datum i vrijeme pristupa itd.

Davatelj usluga ne koristi niti jedan od podataka koje je zabilježila treća strana koja pokreće i održava web poslužitelj ove web stranicu.

Pravila o kolačićima

Ova web stranica koristi kolačiće preglednika. Kolačići preglednika male su tekstualne datoteke koje se koriste za omogućavanje ili podržavanje određenih aktivnosti na web mjestu ili za poboljšanje korisničkog iskustva tijekom pristupa, pregledavanja ili izvršavanja narudžbenica na web mjestu. Kolačići se spremaju na uređaj koji se koristi za pristup web mjestu.

Davatelj usluga koristi samo neophodne kolačiće kako bi omogućio i podržao rad ove web stranice. Kolačići koje koristi Davatelj usluga su sljedeći: 

viewed_cookie_policy
cookielawinfo-checkbox-others
cookielawinfo-checkbox-advertisement
CookieLawInfoConsent
cookielawinfo-checkbox-analytics
cookielawinfo-checkbox-nesessary
cookielawinfo-checkbox-performance
cookielawinfo-checkbox-functional

Ako Korisnik želi izbrisati kolačiće na svom uređaju, Korisniku se savjetuje da pristupi “Pomoć” u izborniku aplikacije preglednika.

Više informacija o kolačićima možete pronaći na  www.aboutcookies.org.